ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΑΧΑΙΑ & ΑΤΤΙΚΗ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε βιβλία, προτίθεται έως την  02/05/2012, να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την μεταφορά των αποθεμάτων των σχολικών βιβλίων που έχουν ήδη παραχθεί σε προηγούμενα έτη και την διανομή τους σε σχολικές μονάδες της  Αχαΐας και σε ΕΠΑΛ της Αθήνας.


 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες και τον τόπο παραδόσεων των αποθεμάτων:


Υπεύθυνος επικοινωνίας : A. Κουλούρη Τηλ:210 6930714

Σχετικά συννημένα:

Π417_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ _ΣΕ ΑΧΑΙΑ & ΑΤΤΙΚΗ.pdf