ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τις Ανάγκες του Έργου HYPERGEN

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Παρακολούθηση, Συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων Hypergen & Cryptogen», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, προτίθεται έως τις 23/07/2015 να αναθέσει, την προμήθεια εξοπλισμού με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση.

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 1.950,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

H προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος αποστολής.

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αφροδίτη Χουρμούζη, τηλ. 210-3350747


Σχετικά συννημένα:


P835_170715_ProthesiAnathesis_ForitosYpologistisHypergen.pdf