ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Μετάφρασης & Επιμέλειας Κειμένων για τις Ανάγκες του Έργου S.A.M.E. WORLD

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «S.A.M.E. WORLD Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση» της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται έως τις 27/09/2015 να συνάψει σύμβαση για την ανάθεση του αναφερόμενου στην επισυναπτόμενη απόφαση μεταφραστικού έργου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 4.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελίνα Μεγάλου, τηλ.: 210-3350744, megalou@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P1150_220915_ProthesiAnathesis_Ypiresies_Metafrasis_SAME.pdf