ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια για την Παραγωγή Υλικού για την Παρουσίαση του Έργου ΟRCHESTRA

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «ORCHESTRA - Optical peRformanCe monitoring enabling dynamic networks using a Holistic cross-layEr, Self-configurable Truly flexible approach», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος H2020, προτίθεται έως τις 30/09/2015 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε εξειδικευμένη εταιρεία παραγωγής ηχητικού και τηλεοπτικού υλικού, υπηρεσίες δημιουργίας βίντεο που να παρουσιάζει το έργο και τις καινοτομίες του με στόχο την ερευνητική κοινότητα όσο και ευρύτερα ακροατήρια.

 

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης διαμορφώνεται στα 6.500 (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κόκκινος Παναγιώτης, τηλ. 2610-997542


Σχετικά συννημένα:


P1152_230915_ProthesiAnathesis_Paragogi_Tileoptikou_Ylikou_ORCHESTRA.pdf