Π 337_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ στο πλαίσιο Πιλοτικής Εφαρμογής της Δράσης «Ανακύκλωση Χαρτιού στις Σχολικές Μονάδες», προτίθεται, έως την 23/05/2016, να αναθέσει σε ανάδοχο τη συλλογή και μεταφορά παλαιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού από σχολικές μονάδες σε συγκεκριμένα σημεία συγκέντρωσής τους εντός νομού Αττικής.

Ο προϋπολογισμός της παραπάνω υπηρεσίας είναι 6.000€ προ ΦΠΑ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210-33 50 709


Σχετικά συννημένα:


PROTHESI_ANATHESIS_SYLLOGIS_VIVLION-P337_19052016.pdf