ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 108/01.02.2017_Ετήσια Ενοικίαση Αναβατορίου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων τουπροτίθεται έως την 08/02/2017 να αναθέσει, σε ανάδοχο την ετήσια ενοικίασηανυψωτικού μηχανήματος – εξέδρας εργασίας για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίωντου ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 5.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για την εκτέλεση του έργου δενχορηγείται προκαταβολή.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 08/02/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63,Αθήνα, 4ος όροφος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος 2103350709.


Σχετικά συννημένα:


P108_010217_EnoikiasiAnavatoriou.pdf