ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ Ή/ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ανακύκλωσης προτίθεται έως την 03/05/2017 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο ταχυμεταφορών τη διανομή μέσων συγκέντρωσης (μεγασάκων ή/και χαρτοκιβωτίων) ανακυκλώσιμου υλικού σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν οικονομική προσφορά μέχρι την 03/05/2017 η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Συμπλήρωση των τιμών μονάδας μιας αποστολής στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.
  2. Συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.

 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται στο ΙΤΥΕ με e-mail:

 Yπόψη κας. Μ. Αρβανίτη

e-mail: arvaniti@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P348_26_04_2017_Prothesi_Anathesis_yphresion_dianomhs.pdf