Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας

Περισσότερες πληροφορίες


 


Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π155/13.02.2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στα πλαίσια υλοποίησης της Ενότητας Δράσεων Γ’ «Αναδιοργάνωση της συνολικής διαδικασίας έκδοσης, παραγωγής και διανομής  των διδακτικών βιβλίων», του Υποέργου1 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΙΤΥΕ)», της πράξης «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (κωδ. ΟΠΣ 355294), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προτίθεται, έως τις 18/02/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο, την προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για HP COLOR LASERJET 4700 DN Εκτυπωτή.

Σχετικά συννημένα:

APEUTHEIAS ANATHESI MELANIA.pdf

Π67, 28.1.2013 _ Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

Π67, 28.1.2013_«Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση – αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» στο πλαίσιο του έργου: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, Απόφαση Ένταξης: 13275/27.7.2011, (ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ) ως ισχύει.


 


 


 


 


 


 


 


Υποέργο 13 : «Προμήθεια κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ»


 


 


 


 


 


 


 


 «Λεπτομέρειες και παραλαβή τεύχους:»  από το  http://www.sch.gr/procurement


 


 


 


Σχετικά συννημένα:

P67YP13.pdf?67_?????????_??????????_???_???????????????_???????_??_1.doc?67 ?????????_??????????_???_???????????????_???????_??_2.docP67_CLARIFICATIONS_No3.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π150_11.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο προσαρμογής του στον Ν.4024/2011 περί Ενιαίου Μισθολογίου, προτίθεται έως την 15/2/2013 να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης – υποστήριξης και εκπαίδευσης των χρηστών του υπάρχοντος Λογισμικού HCM (Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσίας).

Σχετικά συννημένα:

P150_11_02_2013_ANAKOINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS.pdf

Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την προμήθεια αναλωσίμων & γραφικής ύλης

Περισσότερες πληροφορίες


Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π 141/07.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, στο πλαίσιο της μετακόμισης σε νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο, προτίθεται έως την 11/02/2013, κατόπιν διαπραγμάτευσης, να προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την μυοκτονία / κατσαριδοκτονία για την νέα αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:

Π142_07_02_2013_ANAKOINWSI PROTHESIS ANATHESIS_ILEKTROLOGIKES ERGASIES_ADA.pdfΠ141_07 02 2013_ANAKOINOSI PROTHESIS ANTHESIS_YPIRESIES MYOKTONION.pdf.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π 142/07.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  11/02/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την εγκατάσταση καλωδιώσεων δικτύου δεδομένων και λοιπών ηλεκτρολογικών εργασιών υποστήριξης της λειτουργίας της νέας αποθήκης στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:

Π142_07_02_2013_ANAKOINWSI PROTHESIS ANATHESIS_ILEKTROLOGIKES ERGASIES_ADA.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται, έως την 08/02/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για αντιδικία που αφορά την υπόθεση του Κτιρίου του ΙΤΥΕ στην Πάτρα και συγκεκριμένα αφορά αγωγή που έχει κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.


Υπεύθυνη επικοινωνίας: Α. Σταματοπούλου, τηλ. 210 3350600


 

Σχετικά συννημένα:

Π 131 _ Ανακοίνωση Πρόθεσης Ανάθεσης Υπηρεσίας.doc
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π118/01.02.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", στα πλαίσια του Υποέργου 1 "ΝΕΣΤΩΡ 2013 - Συλλογή και Διαχείριση των Βαθμολογιών των Μαθητών των Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΤΕΦΑΑ- σχολικό έτος 2012-13" του Εργου "Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά θέματα", προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Σχετικά συννημένα:

ΝESTOR 0RTH EPANALHPS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π119_01.02.2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες συντήρησης του κτιρίου ‘Δ. Μαρίτσας’, προτίθεται, έως την 6/2/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης στους τρεις (3) ανελκυστήρες του κατασκευαστικού οίκου ALGI στο κτίριο «Δημ. Μαρίτσας».


Σχετικά συννημένα:

P119_01.02.2013_PROTHESI ANATHESIS YPIRESION.pdfPARARTIMA_PRODIAGRAFES_APAITISEIS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π 65_28/01/2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των αποθηκών στον Ασπρόπυργο θέση Κύριλλος (2 πεύκα), Αττική, προτίθεται έως την 01/02/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως.

Σχετικά συννημένα:

P75_29 01 2013_ANAKOINOSI PROTHESIS ANATHESIS_ANAKIKLOSI VIVLION_ADA.pdfP65_29 01 2012_PROTHESI ANATHESIS IPIRESION KATHARISMOU_ADA.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π75/29-01-2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως την 1/2/2013, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο την απόσυρση (μεταφορά και ανακύκλωση) από τις αποθήκες στον Ασπρόπυργο, παλιών βιβλίων του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ).

Σχετικά συννημένα:

P75_29 01 2013_ANAKOINOSI PROTHESIS ANATHESIS_ANAKIKLOSI VIVLION_ADA.pdf

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. Π1159/26-11-2012

Παροχή διευκρινίσεων για το Διαγωνισμό  για την «Παροχή Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Διαλογής και Ανασυσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2013-14 » 


                                                                  Διακήρυξη Π 1159/26.11.2012

Σχετικά συννημένα:

DIEYKRINISEIS_DIAGONISMOS_PAROCHIS_OLOKLIROMENIS_YPIRESIAS_DIALOGIS_ANASYSKEVASIAS_DIDAKTIKON_VIVLION_P1159_26_11_2012.pdf

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π18/11.01.2013

Παροχή διευκρινίσεων για την Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομής Barcode - ασύρματοι οπτικοί αναγνώστες barcode (φορητά ασύρματα τερματικά), σταθεροί οπτικοί αναγνώστες barcode (για τις γραμμές συσκευασίας)& εκτυπωτές ετικετών barcode» Π18/11.01.2013

Σχετικά συννημένα:

P18_11 01 2013_PROSKLISI IPOVOLI PROSFORWN_DIEFRIKNISI.pdf

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π18/11.01.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της απαίτησης υποστήριξης μέσω υποδομής Barcode των λειτουργιών του χώρου αποθήκης /
ανα-συσκευασίας για τις εργασίες προετοιμασίας, συσκευασίας, αποσυσκευασίας και ταξινόμησης των αποθεμάτων χάρτου και σχολικών βιβλίων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε τμήματα με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων οπτικών αναγνωστών barcode (φορητά ασύρματα τερματικά), σταθερών οπτικών αναγνωστών barcode (για τις γραμμές συσκευασίας) και εκτυπωτών ετικετών barcode για την υποστήριξη λειτουργίας της νέας αποθήκης. 

Σχετικά συννημένα:

Π18_11 01 2013 PROXEIROS DIAGWNISMOS_BARCODES_ EPANAPROKIRIKSI_TEUXOS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π 17/09-01-2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται έως τις 15/01/2013, να αναθέσει, με διαπραγμάτευση, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκδόσεων από το στάδιο της σύνταξης προκηρύξεων μέχρι την ανάθεση των σχετικών δημόσιων συμβάσεων.


Σχετικά συννημένα:


P17_ANAKOINWSI ANATHESIS ERGOY.pdf

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1_07.01.2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),, για την υλοποίηση της Διέυθυνσης Εκδόσεων,  στο πλαίσιο της απαίτησης για γνήσιες ευρωπαλέτες σε καλή κατάσταση για την ανα-συσκευασία των σχολικών βιβλίων, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια γνήσιων ευρωπαλετών σε καλή κατάσταση στη νέα αποθήκη.

Σχετικά συννημένα:

Π1_07 01 13_PROSKLISI IPOVOLIS PROSFORWN.pdf

Παροχή Διευκρινήσεων για τον Ανοικτό Διαγωνισμό Π 1150 / 21.11.2012 / Προμήθεια βιομ/κού εξοπλισμού

Παροχή Διευκρινήσεων για τον Ανοικτό Διαγωνισμό Π 1150/21.11.2012 για την Προμήθεια Βιομηχανικού Εξοπλισμού


 

Σχετικά συννημένα:

Διευκρίνηση Διαγωνισμού Βιομ Εξοπλ _ Π1150.pdf

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1528_20 12 2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),, για την υλοποίηση της Διέυθυνσης Εκδόσεων,  στο πλαίσιο της απαίτησης για γνήσιες ευρωπαλέτες σε καλή κατάσταση για την ανα-συσκευασία των σχολικών βιβλίων, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια γνήσιων ευρωπαλετών σε καλή κατάσταση στη νέα αποθήκη.

Σχετικά συννημένα:

Π1528_20 12 12_APOFASI DIENERGEIAS DIAGWNISMOU_.pdf