Δημόσια Διαβούλευση Διαγωνισμού "Προμήθεια Χάρτου Εκτυπώσεων & Χάρτου Εξωφύλλων"

Τίτλος : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ VELVET ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ»

Αντικείμενο της Διακήρυξης : διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου προς σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Χάρτου Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων»

Προϋπολογισμός : 12.595.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Κυριακή 23.10.2011

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Αλεξάνδρα Δημοπούλου, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.%5C%22">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η Διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 23/10/2011. Στο κείμενο παρακάτω παρτίθενται οι παρατηρήσεις και αντίστοιχες απαντήσεις.

Σχετικά συννημένα:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚ_ΧΑΡΤΟΥ_ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.pdf

Έντυπο υποβολής παρατηρήσεων

apotelesmata_diavoulevsis_diagonismou_promitheias_hartou.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” (Ι.Τ.Υ.Ε.) προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια μονάδων υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΝΗΜΩΝ ΗΥ.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες εισαγωγής της Υπηρεσίας «Συμβούλου Καθηγητή» στον ιστότοπο www.study4exams.gr, στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» προτίθεται έως την  26/09/2011, να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών γραφιστικού σχεδιασμού, όπως περιγράφονται στο συνημμένο.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Π648/ 19-09-2011)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], για τις ανάγκες συντήρησης της κεντρικής πληροφοριακής υποδομής προτίθεται έως τις 23/9/2011 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια της ανανέωσης υποστήριξης λογισμικών για 1 έτος όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Σχετικά συννημένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Π633/12-09-2011)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], για τις ανάγκες φύλαξης του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, προτίθεται έως τις 19/9/2011 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, τις υπηρεσίες φύλαξης του κτηρίου όπως αυτές αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο:

Σχετικά συννημένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ_Π631 12/09/11

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται έως την 19/09/2011, να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης κατά τη διενέργεια δύο διεθνών δημόσιων διαγωνισμών για την Προμήθεια Χάρτου και την Εκτύπωση / Βιβλιοδεσία των σχολικών βιβλίων του σχολικού έτους 2012-2013, από το στάδιο της σύνταξης προκηρύξεων μέχρι την ανάθεση των σχετικών δημόσιων συμβάσεων.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π621/02-09-2011

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], για τις ανάγκες συντήρησης του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, προτίθεται έως την 12/9/2011 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, εργασίες επαναχρωματισμού επιμέρους μεταλλικών, ξύλινων επιφανειών και τοίχων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Τεχνικό Παράρτημα.

 

Σχετικά συννημένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π619/31-08-2011

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα], για τις ανάγκες συντήρησης του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, προτίθεται έως την 9/9/2011 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, τις εργασίες συντήρησης της συρόμενης πόρτας εισόδου στον περίβολο του κτηρίου όπως αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά συννημένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.pdf

Διενέργεια Διαβούλευσης Διαγωνισμού ΙΤΥΕ

Τίτλος: Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ψηφιακού σχολείου στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας

 

Στα πλαίσια του έργου: Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Αναθέτουσα αρχή: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”\r\n

Προϋπολογισμός: € 172.180,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €139.983,74 - ΦΠΑ: €32.196,26)

 

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: Παρασκευή 2/9/2011

Σχετικά συννημένα:

Τεύχος_Προκήρυξης_Τακτικού_Ανοικτού_Διαγωνισμού.doc

 

Αποστολή σχολίων: Υπόψη κ. Μιχάλη Οικονομάκου, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΠΓ_Π79

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες της πράξης «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ & Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 298773) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για να προμηθευτεί εξοπλισμό Η/Υ για τις κεντρικές υποδομές του συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και λογισμικό διαχείρισης

Σχετικά συννημένα:

Π 561_27 7 2011_ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.tifProsklisi_Ypobolis_Prosforon_proxeiros_ΚΠΓ_v2_ΤΕΛΙΚΟ.doc

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π559 _26-07-2011

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου    «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ)», προτίθεται έως την 04/08/2011 να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως,  τις εργασίες αναβάθμισης των υπαρχόντων λογισμικών – συστημάτων: α) Διαχείρισης Κτηρίου και  β) Διαχείρισης Εγγράφων του ΙΤΥΕ.

Σχετικά συννημένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π559_26-07-2011.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια υπηρεσιών CDN

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ολοκληρωμένης υπηρεσίας CDN (Content Delivery Network) για τον ιστότοπο www.study4exams.gr και χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2011 – Ιούνιος 2013 (21 μήνες), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Προμήθεια Υποδομών ΤΠΕ» της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007 – 2013 - κωδικός πράξης 296437).

 

 

Σχετικά συννημένα:

CALL FOR TENDERS.pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την "Ανανέωση Ενοικίασης Αδειών Χρήσης Λογισμικού Microsoft"

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ  «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.), για τις ανάγκες λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων και των σταθμών εργασίας του  προκηρύσσει Πρόχειρο  Διαγωνισμό για την “Ανανέωση Ενοικίασης Αδειών Χρήσης Λογισμικού Microsoft”.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.), για τις ανάγκες λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων του προτίθεται έως την 29/06/2011 να αναθέσει, δια απ’ ευθείας αναθέσεως, την ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης του προϊόντος SYMANTEC BackupExec που διαθέτει.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ_Π469_27_06_2011.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Δ 445/14-06-2011

Το Iνστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διοφαντος» (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα - προτίθεται έως την 18/06/2011 να αναθέσει την προμήθεια μόνιμων (perpetual) αδειών χρήσης υποσυστημάτων του λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας SPSS.

Σχετικά συννημένα:

RPF LICENSES.tif

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ [Π.440 / 14.6.2011]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ [ΙΤΥΕ, ΝΠΙΔ μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα] προτίθεται να αναθέσει απευθείας σε εταιρεία που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010.

Σχετικά συννημένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_Ορκωτός.doc

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π433/03.06.2011

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες των Γραφείων Αθήνας στην Δαβάκη 10-Αμπελόκηποι, προτίθεται έως την 06.06.2011 να προμηθευτεί,  δι’ απευθείας αναθέσεως,  εξοπλισμό γραφείου.

Σχετικά συννημένα:

P433_03.06.11.pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ (Δ382/16-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ), προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για ακουστικές συστοιχίες» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου \"Acoustic Urban Threat Detector for Improved Surveillance Capabilities - AUDIS\" 

Σχετικά συννημένα:

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_AUDIS.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ365/ 06-05-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Τομέα eGov του ΕΑ ΙΤΥ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου «Ανάπτυξη Περιεχομένου των Ψηφιακών Μαθημάτων και Λειτουργία της Υπηρεσίας» της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  ΕΣΠΑ 2007 – 2013 - κωδικός πράξης 296437)

Σχετικά συννημένα:

Πρόχειρος Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_ΨΕΒ.pdf