ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


AGROTIKISANAPTIXIS.pdfANAKOINOSI_AGROTIKIS..docx

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


ANAKOINOSI_OGA.pdfPROSKLISI_OGA.docx

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π336_24-04-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π336_24-04-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π345_26-04-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π345_26-04-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π276_29-03-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π276_29-03-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π391_09/05/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

A) WEB DEVELOPER  / GRAPHIC DESIGNER (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 Β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

 

 Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312.

 

 

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


p391ADA.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 11/05/2017 να αναθέσει απ’ ευθείας την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, για διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 11/05/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

 Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος 2103350709, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P376_05_05_2017_Prothesi_Anathesis_yphresion_internet.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π362/03.05.2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ LINKOLN

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων Διόφαντος και ειδικότερα η Διεύθυνση Τηλεματικής προτίθεται να αναθέσει έως την 9/05/2017 την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου "LINKOLN - Lean Innovative Connective Vessels" που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στα πλαίσια του Προγράμματος Horizon 2020- Grant Agreement no 727982. O εξοπλισμός αυτός είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου όπως προβλέπεται στο grant aggreement.

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 3.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους εγγράφως έως την 9/05/2017 στην διεύθυνση e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. υπόψη κου Χρυσόστομου Στύλιου ή στο fax του ΙΤΥΕ: 2610 960490.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ελ. Αρβανίτη στο τηλ: 2610960309 ή στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


p362linkoln.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π361_03-05-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ:

 

Α)  ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Β)   ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

γ)   ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K3)

δ)  ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K4)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

 

«Υποστήριξη συστήματος myschool για το 2017 - “Inschool 2017”» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:

 • σχεδίαση και διαχείριση σχεσιακής βάσης δεδομένων (κωδικός αναφοράς Κ1)
 • έλεγχος απόκρισης και βελτιστοποίηση (tuning) ερωτημάτων ως προς τη βάση δεδομένων σε επίπεδο DBMS, για βέλτιστη απόκριση της βάσης δεδομένων σε συνθήκες μεγάλου φόρτου (κωδικός αναφοράς Κ1)
 • σχεδίαση σύνθετων αλγοριθμικών διαδικασιών (κωδικός αναφοράς Κ1)
 • εκπαίδευση/καθοδήγηση της ομάδας ανάπτυξης κώδικα (κωδικός αναφοράς Κ1)
 • υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων (κωδικός αναφοράς Κ2)
 • ανάπτυξη κώδικα (φόρμες, επιχειρησιακή λογική, εκτυπώσεις/αναφορές, κλπ.) (κωδικός αναφοράς Κ2 και Κ4)
 • ανάπτυξη προηγμένων μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων μέσω υπηρεσιών ιστού (κωδικός αναφοράς Κ2)
 • ανάπτυξη προηγμένων χαρτογραφικών αναπαραστάσεων αποτύπωσης παραμέτρων της εκπαίδευσης (κωδικός αναφοράς Κ2)
 • Σχεδίαση και υλοποίηση λογισμικού για τις ανάγκες της διαμορφωτικής συντήρησης του Έργου, που περιλαμβάνει α) επικαιροποίηση ροών, παραμέτρων και αλγοριθμικών διαδικασιών φοίτησης για όλους τους τύπους σχολείων με βάση τις αλλαγές στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, β) ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας που ζητείται από το ΥΠΠΕΘ (κωδικός αναφοράς Κ3)
 • Συμμετοχή στη διαχείριση, έλεγχο και παραμετροποίηση της εικονικοποιημένης υπολογιστικής υποδομής του συστήματος Myschool (κωδικός αναφοράς Κ3)
 • υλοποίηση σχεσιακής βάσης δεδομένων και αποθηκών δεδομένων (data warehouses) (κωδικός αναφοράς Κ4)
 • ανάπτυξη προηγμένων μηχανισμών επεξεργασίας δεδομένων και αλγοριθμικών σεναρίων (κωδικός αναφοράς Κ4)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P361ADA.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 352/28.04.17_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 05/05/2017, να αναθέσει σε ανάδοχο:

 

Α) την παραλαβή από σχολικές μονάδες του Δήμου Πατρέων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) μεγασάκων (που θα περιέχουν παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό χαρτί φωτοτυπικού), την μεταφορά τους σε σημείο συγκέντρωσης, το άδειασμά τους σε κάδο ανακύκλωσης και

Β) την απόσυρση (μεταφορά και ανακύκλωση) των παλαιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού.

 

Ελάχιστη τιμή προσφοράς: 60 ευρώ ανά τόνο.

Κριτήριο ανάθεσης: Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

Διάρκεια Σύμβασης: από την υπογραφή της έως 31/12/2017

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος,)

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210-33 50 709, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Fax: 210 32 22 135


Σχετικά συννημένα:


P352_280417_AnakiklosiXartiouPatra.pdf

Π 350/27.04.2017_Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό Προμήθειας Οχημάτων για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ (Αρ. Διακήρυξης: Π 350/27.04.17)

Απαντήσεις επί των υποβληθέντων αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων σχετικά με τη  Διακήρυξη για την «Προμήθεια Οχημάτων για τηνΥποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ» (Αρ. Διακήρυξης: Π 314/11.04.17)

Σχετικά συννημένα:


P350_270417_Promitheia_Oximaton_Apothikis_Dieykriniseis.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ Ή/ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ανακύκλωσης προτίθεται έως την 03/05/2017 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο ταχυμεταφορών τη διανομή μέσων συγκέντρωσης (μεγασάκων ή/και χαρτοκιβωτίων) ανακυκλώσιμου υλικού σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν οικονομική προσφορά μέχρι την 03/05/2017 η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Συμπλήρωση των τιμών μονάδας μιας αποστολής στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.
 2. Συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.

 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται στο ΙΤΥΕ με e-mail:

 Yπόψη κας. Μ. Αρβανίτη

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P348_26_04_2017_Prothesi_Anathesis_yphresion_dianomhs.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 03/05/2017, να πωλήσει/ διαθέσει σε ανάδοχο/ους  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιημένου λευκού χαρτιού φωτοτυπικού προς ανακύκλωση.

 Ειδικότερα, η πώληση / διάθεση γεωγραφικά χωρίζεται σε Τμήματα, ως εξής:

Τμήμα Α. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Β. Νομός Αττικής.

 Τμήμα Γ. Νομός Θεσσαλονίκης

Τμήμα Δ. Δήμος Αιγιαλείας.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά Τμήμα. Ειδικότερα, για κάθε ένα από τη Τμήματα Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

Ελάχιστη αποδεκτή προσφορά: 145,00 € ανά τόνο (η τιμή θα καλύπτει το σύνολο των δαπανών του αναδόχου).

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος)

 Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φώσκολος Φραγκίσκος, τηλ: 210 33 50 709, Fax: 210 32 22 135, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


P347_26_04_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π345_26-04-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

  A)   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – αριθμός συμβάσεων έως 1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

«Επέκταση, προσαρμογή και τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος VOUCHER.GOV.GR για τις ανάγκες υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ24» της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5002981.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


P345ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π336_24-04-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

-      ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MIDDLE (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

-      ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ JUNIOR (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

 

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

Υλοποίηση νέων υπο-εφαρμογών (ενσωμάτωση νέων εγκυκλίων ΕΦΚΑ) και κάλυψη αυξημένων αναγκών υποστήριξης χρηστών της Μισθοδοσίας του Υπουργείου Παιδείας (ΜΙΣΘ_ΙΤΥΕ_2017)

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

-       Συμμετοχή στις εργασίες σχεδίασης και υλοποίησης νέων modules σε εφαρμογές μισθοδοσίας

-       Συλλογή προδιαγραφών για την υλοποίηση νέων modules σε εφαρμογές μισθοδοσίας

-       Έλεγχος υλοποίησης νέων modules σε εφαρμογές μισθοδοσίας

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


p336ADA.pdf