ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π823_18-07-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π823_18-07-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π816_16-07-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π816_16-07-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ OΡΓΑΝΙΣΜΟ EU-LISA

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


30127_ENIMEROSI.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΜΥΝΑΣ [EDA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


29921_ENIMEROSI.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ [SRB]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


29922_ENIMEROSI.pdf

Β` ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


30362_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


61588_ENIMEROSI.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ [ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


25081_ENIMEROSI.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


24162_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


23710_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [EUROJUST] - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


29879_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


29923_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ [eu-LISA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


30054_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠ.ΠΕΘ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


136843_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ .. - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


29920_ENIMEROSI.pdf