Προϊόντα - υπηρεσίες

webDust: Sensor Application Environment

Το webDust είναι ένα γενικό, αρθρωτό και εύκολα επεκτάσιμο περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών για ασύρματα δικτύα με αισθητήρων, το οποίο επιτρέπει στον προγραμματιστή να "χτίσει" ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εφαρμογής του, και το οποίο θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με βάση δίκτυα του τύπου αυτού.

URL:http://ru1.cti.gr/projects/webdust

 

Fun in Numbers - FinN

Το Fun in Numbers (FinN)  είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης παιχνιδιών και διαδραστικών εφαρμογών που χρησιμοποιεί ασύρματους αισθητήρες. Χρησιμοποιώντας ως βάση το FinN, ένα μεγάλο και πολυποίκιλο σύνολο από τα στοιχεία που βρίσκουμε σε γνωστά παιχνίδια μπορεί να εμπλουτιστεί, επαυξάνοντας την συνολική εμπειρία των παικτών. Παράλληλα, γίνεται δυνατή η συλλογή στατιστικών στοιχείων από τα παιχνίδια αυτά και η μετέπειτα παρατήρηση και αξιοποίησή τους. Η ουσία στα νέα παιχνίδια όμως παραμένει η ίδια:  παιχνίδια σε οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε στιγμή με οσουσδήποτε παίχτες. Το Finn υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας συνδυασμό εκδόσεων Java Standard και Mobile Edition ενώ στο επίπεδο του hardware χρησιμοποιούνται οι ασύρματες συσκευές δικτύων αισθητήρων που παράγονται από τη Sun, τα SPOTs. Στο εγγύς μέλλον όλα τα κινητά τηλέφωνα θα έχουν ενσωματωμένο κάποιου είδους αισθητήρα, όπως και εναλλακτικά άλλες συσκευές ειδικού σκοπού, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του FinN.

URL:http://finn.cti.gr/web/guest/home

 

CoPe it!

Το CoPe_it! είναι ένα εργαλείο βασισμένο σε τεχνολογίες Web το οποίο υποστηρίζει την επιχειρηματολογική συνεργατικότητα και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων των Συνεργατικών Κοινοτήτων. Είναι ένα έργο της εποχής του Web 2.0. To CoPe_it! ακολουθεί τις αρχές και πρακτικές της συνεργατικής μάθησης και παρέχει στα μέλη των κοινοτήτων που επιδίδονται σε επιχειρηματολογικές συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων τα κατάλληλα μέσα για τη συνεργασία με στόχο την επίλυση ποικίλλων θεμάτων. Στηρίζεται στην προσέγγιση σταδιακής τυποποίησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την εξέταση εναλλακτικών προβολών του συνεργατικού χώρου εργασίας, καθώς και μέσα από μηχανισμούς που υποστηρίζουν την εναλλαγή από μία προβολή σε άλλη.

Το CoPe_it! τρέχει στην τοποθεσία: http://copeit.cti.gr

 

EVE: Μια πλατφόρμα για Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα

Η πλατφόρμα EVE έχει σαν στόχο την συνεργασία και επικοινωνία των μελών της προκειμένου να αναπτυχθεί και να υποστηριχθεί μια εκπαιδευτική διαδικασία. Η πλατφόρμα αυτή αποτελείται από πολυ-χρηστικούς εικονικούς κόσμους στους οποίους πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία και οι οποίοι υποστηρίζουν όλες τις απαραίτητες λειτουργικότητες για την εκπλήρωση αυτής της διαδικασίας. Η πλατφόρμα αυτή δημιουργεί στην ουσία τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με το σύστημα αλλά και μεταξύ τους, προσδίδοντας, όσο το δυνατόν περισσότερο, μια αίσθηση ρεαλισμού στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτή. URL: http://ouranos.ceid.upatras.gr/VR/

 

Το σύστημα peRSSonal

Το όνομα peRSSonal είναι μία συντομογραφία της φράσης «personalized RSS» (προσωποποιημένα RSS) και πρόκειται για ένα μηχανισμό που συλλέγει άρθρα ειδήσεων από το διαδίκτυο, πραγματοποιεί προεπεξεργασία και εξαγωγή λέξεων κλειδιών, κατηγοριοποιεί τα άρθρα, παράγει αυτόματα την περίληψή τους και τελικά τα παρουσιάζει πίσω στους χρήστες προσωποποιημένα. Η πληροφορία μπορεί να φτάσει στον τελικό χρήστη είτε μέσα από το peRSSonal portal είτε μέσα από RSS feeds που παράγονται από το portal. Τα πιο σημαντικά στοιχεία του μηχανισμού είναι η ανάπτυξη του συστήματος σε πολλαπλά επίπεδα (multiple layers), η ενσωμάτωση πολλών στοιχείων ανάκτησης πληροφορίας και επεξεργασίας πληροφορίας σε ένα μηχανισμό καθώς και η δυνατότητα του μηχανισμού να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις επιλογές κάθε χρήστη καθώς αυτός χρησιμοποιεί τα RSS feeds ή το portal. Μία έκδοση του συστήματος λειτουργεί στη διεύθυνση: http://perssonal.ceid.upatras.gr:8081/perssonal/

 

«Αβάκιο» (E-Slate)

Το «Αβάκιο» (E-Slate), πλατφόρμα για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού με σύνθεση επαναχρησιμοποιήσιμων ψηφίδων λογισμικού (components) όπου μεταξύ άλλων αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του Internet/Web.

Το προϊόν αυτό, είναι κατοχυρωμένο με δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

«Καλλίμαχος»

Ο «Καλλίμαχος» είναι σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων, εικόνων, ήχου και video. Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δυνατότητα διαχείρισης εξαιρετικά μεγάλου όγκου ηλεκτρονικής πληροφορίας - της τάξεως των TeraBytes.

Το προϊόν αυτό, είναι κατοχυρωμένο με δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

«Multis»

To «Multis» μία μεθοδολογία και ένα σύνολο εργαλείων για την παραγωγή σειρών εφαρμογών πολυμέσων για διάφορες πλατφόρμες διανομής.

Το προϊόν αυτό, είναι κατοχυρωμένο με δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

«Μνήμη Κτιρίων»

Η «Μνήμη Κτιρίων» έχει σαν στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την υποστήριξη και διευκόλυνση της συλλογής, ταξινόμηση, εκμετάλλευση και διάδοση της πληροφορίας ιστορικών κτιρίων.

Το προϊόν αυτό, είναι κατοχυρωμένο με δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

«Utilnets»

To «Utilnets» είναι ένα πρωτότυπο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για διαχείριση υδάτινων πόρων που:

  • Παρουσιάζει προβλέψεις για τη διάρκεια ζωής σωλήνων ύδρευσης, βασισμένες σε εκτιμήσεις αξιοπιστίας.
  • Καθορίζει τις συνέπειες αποκατάστασης και παραμέλησης των σωλήνων, σε βάθος χρόνου.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βελτιστοποίηση της τακτικής αποκατάστασης των σωλήνων και στον προσδιορισμό του απαιτούμενου προϋπολογισμού συντήρησης, των εταιρειών ύδρευσης.

Το προϊόν αυτό, είναι κατοχυρωμένο με δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

«Συν-Κέρκυρα»

Το έργο «Συν-Κέρκυρα» έχει στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος βασισμένου σε τεχνολογίες Intranet και Internet για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης πληροφοριών της Νομαρχίας Κερκύρας.

Το προϊόν αυτό, είναι κατοχυρωμένο με δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

«Πύλη Τουρισμού»

Ολοκληρωμένη Πύλη Τουρισμού με έμφαση στην Τουριστική Επιχειρηματικότητα www.e-ionia.gr

 

«Σύστημα Προβολής & Παρουσίασης Τουριστικών Πληροφοριών»

Σύστημα προβολής και παρουσίασης Τουριστικών Πληροφοριών βασισμένων σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας http://www.e-ionia.gr/main.php?p_id=1&no_i=yes (link: mobile Ionian Islands)

 

«Σύστημα Διαχείρισης Πόρων»

Λογισμικό συλλογής στοιχείων για διαθέσιμους πόρους και παρουσίασης στατιστικής ανάλυσης των σχετικών πληροφοριών (Σύστημα διαχείρισης Πόρων) http://survey.sch.gr

 

Εφαρμογή «Εικονικές Εκθέσεις»

http://thaleia.westgate.gr/aristhot/v_exposure/

 

«Σύστημα παρακολούθησης Περιβάλλοντος και Υγείας»

http://thaleia.westgate.gr/enhance/page_en/surveillance.htm

 

«Εφαρμογή Εικονικής Παρουσίασης Τουριστικών Διαδρομών»

http://www.e-ionia.gr/main.php?menu=virtual

 

«Εξειδικευμένη Μηχανή Αναζήτησης για Τουριστικές Πληροφορίες»

http://www.e-ionia.gr/main.php?menu=ehotel

 

DAMS

Το Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου (Digital Assets management System, DAMS) αποτελεί προϊόν εσωτερικού έργου του Τομέα. Παρέχει ένα σύνολο λειτουργιών υποστήριξης της διαδικασίας ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης, τεκμηρίωσης και διαχείρισης υλικού μέσω των παρακάτω υποσυστημάτων:

Το Υποσύστημα Ψηφιοποίησης έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με συσκευές ψηφιοποίησης, αποτύπωσης των τεκμηρίων σε μορφή ψηφιακής εικόνας, βίντεο, ήχου ή / και αρχείων τρισδιάστατης απεικόνισης καθώς και διακίνησης των αρχείων των ψηφιακών αντιγράφων μεταξύ διαφορετικών μελών της ομάδας έργου.

Το Υποσύστημα Τεκμηρίωσης υποστηρίζει διεθνή πρότυπα αρχειακής περιγραφής με πολλαπλά επίπεδα ταξινόμησης καθώς και τα πλέον διαδεδομένα και διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα (πχ. Dublin Core). Yποστηρίζει επίσης προσωποποιημένη αναζήτηση βάσει πολλαπλών πεδίων και δημιουργία και παρακολούθηση ροών εργασιών (workflows) με ανάθεση χρόνων και προθεσμιών και δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών σεναρίων επεξεργασίας.

Το Υποσύστημα Διαχείρισης είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των δεδομένων και της ασφάλειας του συστήματος. Η αποθήκευση των πληροφοριών που χαρακτηρίζουν κάθε τεκμήριο γίνεται σε σχεσιακή βάση δεδομένων με δυνατότητες δεικτοδότησης και διασύνδεσής τους με όλες τις εναλλακτικές μορφές των πρωτογενών ψηφιακών τεκμηρίων.

Το σύστημα υποστηρίζει κι ένα σύνολο από Ειδικές Λειτουργίες όπως θησαυροί όρων κατά την αναζήτηση, επεξεργασία και προβολή των αρχείων μέσω ειδικών ενσωματωμένων εργαλείων και viewers/players και διασύνδεση με εξωτερικές εφαρμογές.

Το σύστημα αναπτύχθηκε σε περιβάλλον .ΝΕΤ με Βάση Δεδομένων Μicrosoft SQL 2005 Server ενώ το αρχειακό σύστημα αποθήκευσης υλοποιήθηκε σε Μicrosoft Windows 2003 Server.

 

ΠΝΥΚΑ

Η ΠΝΥΚΑ είναι ένα Σύστημα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας μέσω του Διαδικτύου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος της ΓΓΕΤ. Ο σχεδιασμός έγινε με τη χρήση τυπικών μεθόδων ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων όπως η CORAS δίνοντας έτσι έμφαση στην προσέλκυση της δημόσιας εμπιστοσύνης. Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι κατανεμημένη και περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

Το Υποσύστημα Πυρήνα υλοποιεί ένα ανθεκτικό κρυπτογραφικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί διαμοίραση κλειδιού ανάμεσα σε μη έμπιστες οντότητες και ομομορφική Εlgamal κρυπτογράφηση και είναι κατάλληλο για μεγάλης κλίμακας ψηφοφορίες.

Το Υποσύστημα Εγγραφής/Πιστοποίησης είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του εκλογικού καταλόγου και την αυθεντικοποίηση των ψηφοφόρων. Για το σκοπό αυτό αξιοποιείται ιεραρχική Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (PKI).

Το Υποσύστημα Ψηφοφορίας διαχειρίζεται την ηλεκτρονική υποβολή της ψήφου από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους η οποία υποστηρίζεται από ένα ισχυρό μηχανισμό logging/auditing.

Το Υποσύστημα Καταμέτρησης/Επαλήθευσης υπολογίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Η καταμέτρηση γίνεται σε δύο επίπεδα: τοπικά από τις επιμέρους Εκλογικές Αρχές και συνολικά από την Κεντρική Αρχή η οποία και επαληθεύει με τον τρόπο αυτό το τελικό αποτέλεσμα το οποίο στη συνέχεια ανακοινώνει σε δημόσιο πίνακα ανακοινώσεων.

Το Υποσύστημα Διαχείρισης είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή των παραμέτρων της ψηφοφορίας, τη δημιουργία των ψηφοδελτίων, την ενεργοποίηση των απαιτούμενων λειτουργιών ασφάλειας ανάλογα με τον τύπο της ψηφοφορίας (πχ. έκφραση γνώμης, εκλογική διαδικασία) κλπ.

Για την ανάπτυξη του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον εργαλεία ανοικτού κώδικα όπως η κρυπτογραφική βιβλιοθήκη Bouncy Castle, το λογισμικό ιεραρχικής PKI υποδομής ΟpenCA, το λογισμικό δημιουργίας ασφαλών συνδέσμων OpenVPN, η Βάση Δεδομένων PostgreSQL, Apache Tomcat server ενώ η κύρια γλώσσα προγραμματισμού ήταν η Java.

 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Το μέγεθος της ιατρικής - βιοϊατρικής πληροφορίας που παράγεται καθημερινά στο σύγχρονο κόσμο είναι τεράστιο και ίσως δύσκολο ακόμα και να εκφραστεί με τρόπο απλό. Οι πηγές είναι πολλές (φορείς υγείας, εκπαίδευση, ερευνητικοί φορείς, θεσμικοί φορείς, κλπ). Τα μέσα διακίνησης, άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου και η ψηφιακή μορφή τείνει να επικρατήσει ολοσχερώς. Ο κυβερνοχώρος (WWW) και σε αυτή την περίπτωση είναι το μέσο που υπερισχύει με βάση τα μεγέθη. Το αναπόφευκτο ερώτημα είναι αν και με ποιο τρόπο είναι δυνατό να αξιοποιηθεί πλέον αυτή η υπερπληθώρα πληροφορίας και να μετατραπεί σε γνώση.

Σήμερα, ο απλός χρήστης (είτε ερευνητής, είτε ασθενής, είτε άλλης κατηγορίας) έχει ιδιαίτερα απλοϊκά εργαλεία ως υποβοήθηση στην προσπάθειά του να πλοηγηθεί ή να αναζητήσει ιατρική πληροφορία. Απλές μηχανές αναζήτησης γενικού σκοπού με μόνη δυνατότητα κάποιες λογικές εκφράσεις.

Ειδικά δε για την Ελληνική γλώσσα με τις ιδιαιτερότητές της (πλούσια μορφολογία, μακρόχρονη εξέλιξη, κλπ) τα προβλήματα είναι ακόμα πιο μεγάλα.

Στο πλαίσιο του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ (www.iatrolexi.gr) έχει αναπτυχθεί η απαραίτητη υποδομής γλωσσικής τεχνολογίας για το βιοϊατρικό τομέα και την Ελληνική γλώσσα, που θα υποβοηθήσει το μέσο χρήστη, τον ερευνητή αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να βελτιώσει τις δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης, αλλά και κάθε μορφή επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων. Βασικό παραδοτέο και εργαλείο επίδειξης του έργου είναι μια εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης που αξιοποιεί την οντολογία για να δίνει στο χρήστη καλύτερα και ποιοτικότερα αποτελέσματα. Πέραν τούτου, η οντολογία και τα εργαλεία που κατασκευάστηκαν είναι διαθέσιμα ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν, να επεκταθούν και να εμπλουτιστούν, αποτελώντας έτσι τη βάση και για άλλες χρήσεις (δεικτοδότηση ιατρικών κειμένων, χαρακτηρισμός κειμένων, επεξεργασία παραγόμενων φορέων υγείας, μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών υγείας, κλπ).