Είστε εδώ:Αρχική/Research Projects/DigiVET

DigiVET

Γράφτηκε από  cti
DigiVET

Σκοπός του έργου ήταν να γεφυρώσει τα τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την υποστήριξη των νέων ώστε να αναπτύξουν ψηφιακές ικανότητες σχετικές με την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου ήταν η παροχή ευκαιριών στους μαθητές να επεκτείνουν την εκμάθηση των επαγγελματικών αντικειμένων πέρα από το σχολείο και ο σχεδιασμός ευέλικτων διαδρομών μάθησης που εστιάζουν στην κατάλληλη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα μελλοντικά επαγγέλματα.


Οι διαδρομές μάθησης είναι διαθέσιμες στη έκδοση Ψηφιακά εμπλουτισμένο πρόγραμμα σπουδών για τη γεφύρωση τυπικής και μη τυπικής ΕΕΚ με τα εξής περιεχόμενα:
1. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση
2. Από το φυσικό στο ψηφιακό πρωτότυπο
3. Προς τη συνδεσιμότητα των πραγμάτων: Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Εφαρμογές Arduino.
4. Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων στη Γεωργία

Οι διαδρομές μάθησης 3 και 4 είναι διαθέσιμες και σε μορφή διαδικτυακού μαθήματος στην πλατφόρμα Schoology. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό μάθημα γίνεται με τα εξής βήματα:
1. Άνοιγμα συνδέσμου www.schoology.com
2. Δημιουργία λογαριασμού student μέσω του συνδέσμου "sign up" επάνω δεξιά.
3. Χρήση του κωδικού μαθήματος Q7T5-ZTT6-7MPZ7
4. Συμπλήρωση στοιχείων λογαριασμού

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Start: 1/11/2018
  • End: 31/10/2020
  • Funding: Erasmus+ (Strategic Partnerships for Youth)
  • Coordinator: 1. Centrum Edukacyjne EST - Poland
  • Partners: 2. Centro Machiavelli - Italy 3. Computer Technology Institute and Press “Diophantus” - Greece
  • Χρηματοδότηση: Erasmus+ (Strategic Partnerships for Youth)