Υπολογιστικές & Δικτυακές Υπηρεσίες

Το Ι.Τ.Υ.Ε. είναι ένα Ερευνητικό  Ινστιτούτο στο οποίο συγκεντρώνονται, αξιολογούνται και αναπτύσσονται οι τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Το προσωπικό του Ι.Τ.Υ.Ε. έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζονται από υπολογιστικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν τέσσερις δρομολογητές, gigabit και fast ethernet switches για την ταχύτερη και αξιόπιστη σύνδεση του Ι.Τ.Υ.Ε. τόσο με το internet όσο και για την δημιουργία του εσωτερικού δικτύου, είκοσι κεντρικούς εξυπηρετητές (με λειτουργικό Solaris, FreeBSD, MS-Windows, Linux κ.ά), τριάντα εκτυπωτές όλων των τύπων (inkjet, laser, color laser, plotters) που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη πληθώρας υπολογιστικών και δικτυακών υπηρεσιών όπως dns, www, proxy, email, news, active directory services με domain controllers, network monitoring, authentication, certification, printing, file storage κ.α. καθώς και συστήματα ειδικού σκοπού που χρησιμοποιούνται για τηλε-συνδιάσκεψη, τηλε-εκπαίδευση, webcasting, video on demand, pc2phone και VoIP υπηρεσίες, video editing, document management κ.α. Οι υπηρεσίες αυτές προσπελαύνονται μέσα από 400 περίπου σταθμούς εργασίας (desktops, notebooks).

Το ετερογενές κατανεμημένο περιβάλλον του εταιρικού δικτύου (enterprise network) του Ι.Τ.Υ.Ε., που βρίσκεται εγκατεστημένο σε τρία κτίρια (δύο στο Ρίο, και ένα στην Αθήνα), όλα διασυνδεδεμένα σε κεντρικό κορμό με το νέο κτίριο στο Ρίο (Πανεπιστημιούπολη) με γραμμές 1 Gbps και 1Mbps, είναι κατάλληλο ώστε οι εργαζόμενοι που μετακινούνται συχνά να έχουν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται ανεξάρτητα από το κτίριο που βρίσκονται. Στα κτίρια αυτά οι εργαζόμενοι έχουν δυνατότητα να καλούν συνάδελφό τους σε οποιοδήποτε κτήριο με εσωτερικό (εταιρικό) τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τεχνολογία VoIP, να συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις, να τυπώνουν με διάφανο τρόπο κείμενα σε όποιον εκτυπωτή όποιου κτηρίου θέλει ο χρήστης ανεξάρτητα από τον χώρο στον οποίο που βρίσκεται.

Κάθε εργαζόμενος στο Ι.Τ.Υ.Ε. μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο του Ι.Τ.Υ.Ε. από το σπίτι του χρησιμοποιώντας την υπηρεσία vpn. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα του mobile office δηλαδή να μπορεί να εργάζεται οπουδήποτε και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες (file, printing, ίδιος αριθμός τηλεφώνου) που είχε στην κανονική του θέση εργασίας, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιεί τον δικό του υπολογιστή. Η διαδικασία αλλαγής των ρυθμίσεων του προσωπικού υπολογιστή έχει μειωθεί στο ελάχιστο με χρήση της αυτόματης απόδοσης δικτυακών παραμέτρων με χρήση της υπηρεσίας dhcp. Έτσι το μόνο που χρειάζεται κάποιος για να δουλέψει κάπου μακριά από το γραφείο του, είναι απλώς να συνδέσει τον υπολογιστή του στο ρεύμα και στο δίκτυο.

Υποδομές Ασφάλειας

Κάθε εργαζόμενος έχει το δικό του digital signature για να είναι δυνατή η κρυπτογράφηση και η πιστοποίηση των μηνυμάτων του από οποιονδήποτε άλλο.

Η επικοινωνία μεταξύ των εξυπηρετητών του Ι.Τ.Υ.Ε. καθώς και των υπηρεσιών γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου Kerberos. Την υπηρεσία αυτή παρέχει εξυπηρετητής που βρίσκεται στο υπολογιστικό κέντρο του Ι.Τ.Υ.Ε., ο οποίος εκδίδει και certificates στους χρήστες του οργανισμού για την ασφαλή πρόσβασή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που απαιτούν μέγιστη ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα πιστοποιεί για την αυθεντικότητα των μηνυμάτων που αποστέλλονται, τόσο ως προς το περιεχόμενο (ότι δεν έχει αλλοιωθεί), όσο και ως προς τον αποστολέα. Επίσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. λειτουργούν συστήματα ανίχνευσης ιών και επιθέσεων.

Τέλος το εσωτερικό δίκτυο του Ι.Τ.Υ.Ε. χρησιμοποιεί ένα σύστημα με δύο firewall το οποίο το προστατεύει από τυχόν επιθέσεις και μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις.