ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ. Γ. Μαρίτσα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

 

Δ. Γ. Μαρίτσας

Διευθυντής του

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων(Ι.Τ.Υ.Ε.)

και

Καθηγητής του

Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

 

Ph.D. in Electronic and Computer Engineering

University of Manchester

MANCHESTER ENGLAND 1969

 

Ms.C. in Information and Systems Engineering

Electrical Engineering Dept.

University of Birmingham

BIRMINGHAM ENGLAND 1967

 

Πτυχίο Φυστικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ 1962

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

1990-1996 Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων(Ι.Τ.Υ.Ε.)

 

1981-1996 Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδρυτής και Πρόεδρος του παραπάνω Τμήματος μέχρι το 1987.

 

1985-1990 Ιδρυτής και Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Πάτρας (Ι.Τ.Υ.Ε.).

 

1980-1981 Διευθυντής του Τμήματος Η/Υ στο "Κέντρο Ερευνών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", Αθήνα - Ελλάδα.

 

1973-1980 Ερευνητής στο Τμήμα Η/Υ στο "Κέντρο Ερευνών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", Αθήνα - Ελλάδα.

 

1969-1972 Ερευνητής στο "Αdvanced Systems Group of I.C.L." στο West Gorton Manchester England.

 

 

1965-1966 Βοηθός Ερευνητής στο Systems Evaluation Section of the Operation Research Dept. of the British Iron and Steel Research Association.

 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • ¨ Κριτής εργασιών στα περιοδικά:

ΙΕΕΕ Τransactions on Computers

ACM Computing Reviews

European Journal of Operation Research

National Program for Research and Development.

 

 • ¨ Μέλος Επιτροπής Προγράμματος των Συνεδρίων:

International Conference on Supercomputers 1987 (Athens).

PARCELLA 1986 and 1990, Berlin.

PARLE 1992, Paris.

PARLE 1994, Athens.

 

 • ¨ Τεχνικός Σύμβουλος της International Computers Ltd. (ICL) στο West Gordon Manchester (1969).

 

 • ¨ Τεχνικός Σύμβουλος του International Atomic Energy Agency (IAEA) in WIEN, όπου σχεδίασε Protocols and Encryption Shemes για το RECOVER network (1981-1983).

 

 • ¨ Τεχνικός Σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Οπλων (ΕΒΟ), στο πρόγραμμα του ESPRIT "MUSE". Το πρόγραμμα αφορούσε το σχεδιασμό του συστήματος "ΑΤΗΕΝΑ" Software Quality Assurance tool (1.300.000 ECUs).

 

 • ¨ Τεχνικός Σύμβουλος της εταιρείας ALFA (1988-1990).

 

 • ¨ Τεχνικός Σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες και Δημόσιους Οργανισμούς (ΕΛΒΗΛ, ΕΤΒΑ, Υπουργείο Παιδείαςκαι Θρησκευμάων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, κ.λ.π.).

 

 • ¨ Κύριος Εισηγητής και Συγγραφέας εκθέσεων πολιτικής για την Πληροφορική, στα πλαίσια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (1984) και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1983).

 

 • ¨ Εχει συμμετάσχει και διευθύνει το ESPRIT project GRASPIN (1.300.000 ECUs).

 

 • ¨ Είναι υπεύθυνος των προγραμμάτων του Ι.Τ.Υ. ΙΝTRAFAX και INTRALEX (συνεργασία με την ΙΝΤRACOM, 60.000.000 δρχ.).

 

 • ¨ Σχεδίασε, πρότεινε και διευθύνει το πρόγραμμα ανάπτυξης του Ι.Τ.Υ. (Ι.Τ.Υ. - ΜOΠ, 1,3 δις δρχ.). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού επίβλεψε την ανάπτυξη και την οργάνωση του Υ.Κ. και της εργαστηριακής υποδομής του Ι.Τ.Υ.

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Εχει διδάξει τα μαθήματα:

 

 • * Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι (Εισαγωγή), 1οέτος
 • * Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ, 3οέτος
 • * Γλώσσες Προγραμματισμού, 2οέτος
 • * Λειτουργικά Συστήματα, 3οέτος
 • * Δίκτυα Υπολογιστών Ι, 4οέτος
 • * Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, 5οέτος

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Journal and Refereed Conference Proceedings)

 

 • 1. "A Multithreading implementation of low - level Image Processing on the 3 - LAP massively parallel processor" (with C.T. Davarakis, et. al), Submitted.

 

 • 2. "LABON: A Learning Automata - Based Optical Network" (with G. Papadimitriou), Submitted.

 

 • 3. A New Congestion Avoidance Scheme For ISDN Frame - Relay Networks" (with A. Vassilakos and C. Paximadis), Accepted for publication, COMPUTER COMMUNICATION.

 

 • 4. "WDM Passive Star Networks: Receiver Collision Avoidance Algorithms using Multifeedback Learning Automata" (with G. Papadimitriou), IEEE 17th Conference on Local Area Networks, 1992.

 

 • 5. "A Probabilistic Parallel Associative Search and Query Set of Algorithms (PASQ-set)" (with C. Davarakis), Journal of Parallel and Distributed Computing. Vol. 14, 1992.

 

 • 6. "Parallel Discrete Event Simulation with SIMULA - A Centralized Deadlock - Free Algorithm" (with G. Papaspyropoulos) Invited Paper in the "ADVANCED in PARALLEL COMPUTING Vol. II, JAI PRESS, 1991.

 

 • 7. "ATHENA: A Software Measurement and Metrics environment", Software Maintenance: Research and Development, (with D. Christodoulakis and C. Tsalidis), John Willey, 1991.

 

 • 8. "Three Layers Associative Processing (3-LAP) for Symbolic and Numeric Applications" (with C. Davarakis), Proceedings of the International Conference on Massively Parallel Computations, FRONTIERS 90.

 

 • 9. "A Parallel Associative Query Set of Algorithms (PASS-set) and the MULTI-layer Associative Processor Model (MULTAP)" (with C. Davarakis) Proceedings of the ICPP Conference Vol. 1, pp. 99-102, 1989.

 

 • 10."Parallel Discrete Event Simulation with SIMULA" (with G. Papaspyropoulos), "PARALLEL COMPUTING", Vol. 12, No. 3, 1989.

 

 • 11."The Use of the Object-Oriented Approach in the GRASPIN-D3" (with D. Christodoulakis et. al), Proceedings of the ESPRIT 87 Conference, North Holland 1987, pp. 361-374.

 

 • 12."Multiprocessor Interrupting and Synchronizing Concepts in the Parallel SIMULA Machine and their Representation by Petri-Nets", (with M.P. Papazoglou, P.I. Georgiadis and A.A. Dickie), Microprocessing and Microprogramming 15 (1985), pp. 179-190.

 

 • 13."Architectural Considerations of the Parallel SIMULA Machine" (with M.P. Papazoglou and P.I. Georgiadis), The Computer Journal Vol. 27, No. 3, 1984.

 

 • 14."An Outline of the Programming Language SIMULA" (with M.P. Papazoglou and P.I. Georgiadis), Computer Languages, Vol. 9, No. 2, pp. 107-131, 1984.

 

 • 15."Designing a Parallel SIMULA Machine" (with M. P. Papazoglou and P.I. Georgiadis), Computer Design, October, 1983.

 

 • 16."Process Synchronization in the Parallel SIMULA Machine", (with M. P. Papazoglou and P.I. Georgiadis), Proceedings of the 1981 IEEE & ACM Intern, Conference on Parallel Processing, August 1981.

 

 • 17."Towards a Parallel SIMULA Machine" (with P.I. Georgiadis and M.P. Papazoglou), Proceedings of the 8th annual ACM & IEEE Conference on Computer Architecture, Mineapollis 1980.

 

 • 18."Microcomputer Implemented Random and Key Generating Algorithms" (with A.C. Arvillias and C. Halatsis) "Euromicro Journal", 1980.

 

 • 19."Development and testing of a High Precision Digital Gaussian Generator for Computers" (with G. Frangakis), "Mathematics and Computers in Simulation", XXII, 1980.

 

 • 20."Toggle Register Structures over GF(2q)", Proceedings of the IEEE International Conference on Circuits & Computers, N.Y. , 1980.

 

 • 21."An Efficient Design of a Digital Gaussian Converter", Proceedings "INFORMATICA 1979" (with G. Frangakis and P. Cosmatos).

 

 • 22."Toggle-registers generating in parallel k. kth decimations of m-sequence xp+ xk+ 1....Design Tables", IEEE Transactions on Computers, C-28, Febr. 1979 (with A.C. Arvillias).

 

 • 23."Direct determination of feedback shift register connections for delayed m-sequence generation", Electronics Letters, May 1978, Vol. 14. No. 10.

 

 • 24."Techniques for delay evaluation and delayed maximum length sequence generation", Proceedings of "INFORMATICA 1978" (with A.C. Arvillias).

 

 • 25."Combinational Logic-free realizations for high speed m-sequence generation", Electronics Letters, Vol. 13, No. 17, August 1977 (with A.C. Arvillias).

 

 • 26."Partitioning the period of a class m-sequences and Application to Pseudorandom number generation", JACM, Vol. 25, No. 4, October 1978.

 

 • 27."Phase-shift Analysis of linear feedback shift register structures generating pseudoradom sequences", IEEE Transactions on Computers, July 1977 (with A.C. Arvillias).

 

 • 28."The M/Ek/r Machine Interference Model. Steady State Equations and Numerical Solutions", European Journal of Oper. Research, 1977 I, (with D. Xirokostas).

 

 • 29."Digital Systems for the Generation of Number Sequences Based on high degree m- and product m-sequences - A comparative view", Proceedings "INFORMATICA 1976" (with A.C. Arvillias).

 

 • 30."On-line Scanning System Design Considerations", Proceedings "INFORMATICA 1975" (with G. Philokyprou and C. Halatsis).

 

 • 31."Electronic Peripherals for Digital Simulation-Simple Hardware for Probability Distribution Generation", Proceedings of "Computer Science Conference", Szekesfhrvar, Hungary, May 1973 (with P.G. Heath).

 

 • 32."The Autocorrelation Function of the Two-Feedback Shift Register Pseudorandom Source", IEEE Trans. on Computers, Oct. 1973.

 

 • 33."On the Statistical Properties of a Class of linear Product Feedback Shift Register Sequences", IEEE Trans. on Computers, October 1973.

 

 • 34."Designing Block-Structured Bubble-up Buffers", Electronic Engineering, April 1976 (with G. Philokyprou and C. Halatsis).

 

 

 • 35."Analysis of Block-Organized Buffers for Poisson Input and Periodic Block Output", International Journal of Systems Science (with G. Philokyprou and C. Halatsis), Vol. 5, No.1, 1974.

 

 • 36."A Class of Buffer Systems with Heterogeneous Input - Output Processes", International Journal of Systems Science (with G. Philokyprou), Vol. 5, No. 3, 1974.

 

 • 37."A High Speed and Accuracy Digital Gaussian Generator of Pseudorandom Numbers", IEEE Trans. on Computers, July 1973.

 

 • 38."Buffer Length for Erlang Input and Constant Removal Rate", IEEE Trans. on Computers, Sept. 1970 (with M.G. Hartley).

 

 • 39."A Case Study of a Versatile Generator of Repeatable Non-Poisson Sequences of Pseudorandom Pulses", IEEE Trans. on Computers, Oct. 1970 (with M.G. Hartley).

 

 • 40."Design Criteria for a Generator of Repeatable Non-Poisson Sequences of Pseudorandom Pulses", IEEE Trans. on Computers Sept. 1970 (with M.G. Hartley).

 

 • 41."Non-Poisson Sequences of Pseudorandom Pulses", Ph.D. Thesis, University of Manchester, England, 1969.

 

 • 42."Phase Angle of Narrow-Band Noise", M.Sc. Thesis, University of Birmingham, England, 1967.

 

 • 43."Improvements in, or relating to generating Pseudorandom sequences", English Patent No. 1322362, U.S.A. Patent No. 3746847.

 

 • 44."Digital Simulation Methods", IEE Monograph Series 15, Peter Peregrinous Ltd., England, 1975 (Contributor), (Edited by M.G. Hartley).

 

 • 45."Encryption Protocols for Efficient Communication in the " RECOVER" System", D.G. Maritsas TR/SP.4, International Atomic Energy Agency, 1983, 42 pages.