Τρία ελληνικά ερευνητικά κέντρα στα 500 κορυφαία παγκοσμίως: ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ και ΙΤΥΕ Διόφαντος

Τρία ερευνητικά κέντρα της χώρας μας βρίσκονται στα 500 πρώτα του κόσμου σύμφωνα με την κατάταξη Ranking Web of Research Centers του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC.

Στην πρώτη θέση μεταξύ των ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας και στη 233 θέση παγκόσμια κατατάσσεται το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ακολουθεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 322η θέση στον κόσμο. Στα 500 πρώτα κέντρα εντάσσεται και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ).

Διαβάστε περισσότερα εδώ.