Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων: Eπιστρέψτε τα βιβλία σας

Άρθρο για την ανακύκλωση των σχολικών βιβλίων

http://www.kathimerini.gr/910470