Αξιοποίηση Μητρoπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στη Δ. Ελλάδα

'Αρθρο τωμ Π.Γ. Σπυράκη κ Χ.Ι. Μπούρα με τίτλο "Μια τολμηρή αλλά αναγκαία πρόταση για την αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην Δυτική Ελλάδα".

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ το Νοέμβριο του 2007.

Αντίγραφο του Άρθρου