Ευρυζωνικότητα: Μία υποδομή και ένα δημόσια αγαθό για τον 21ο αιώνα

Άρθρο του Χ.Ι.Μπούρα με τίτλο "Ευρυζωνικότητα: Μία υποδομή και ένα δημόσια αγαθό για τον 21ο αιώνα"

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ το Νοέμβριο του 2007

Αντίγραφο του άρθρου