Αναφορά του ΕΑΙΤΥ στην ηλεκτρονική εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CORDIS

Πλήρες κείμενο της αναφοράς