Ημερίδα με θέμα: Εφαρμογή της Πράσινης Αντίληψης στα σχολεία

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" (Ι.Τ.Υ.Ε.) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας και το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα Εφαρμογή της "Πράσινης Αντίληψης" στα σχολεία την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 στο Αμφιθέατρο Δ. Μαρίτσας του ΙΤΥΕ, οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών.   

Σκοπός της Εκπαιδευτικής Ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων αλλά και του ευρύτερου κοινού σε θέματα αειφορίας με τη χρήση κατάλληλων υποδομών, προτεινόμενων εκπαιδευτικών σεναρίων και πιλοτική εφαρμογή αυτών.


Σχετικά συννημένα:


cover.jpgprogram-1.jpgprogram-2.jpg