10ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ e-GOVERNMENT FORUM: Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝ ΜΕΣΩ COVID-19

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


30662.pdf