Ημερίδα Ελεύθερου Λογισμικού

Ημερίδα με θέμα "Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα: Στην Εκπαίδευση, στη Δημόσια Διοίκηση και στις Επιχειρήσεις Η διεθνής εμπειρία και η ελληνική πραγματικότητα"

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2004 (09.30 -18.00)
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Αμφιθέατρο Ι - 4

Περισσότερες πληροφορίες