ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π661_05-07-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π661_05-07-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr