ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π773_30-08-2019_Κ1,Κ2

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π773_30-08-2019_Κ1,Κ2  στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr