ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π713_22-07-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π713_22-07-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr