ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π927_29-10-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π927_29-10-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr