ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1028_29-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1028_29-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr