ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1073_16-12-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1073_16-12-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr