ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π17_10-01-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π17_10-01- 2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr