ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π31_15-01-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π31_15-01-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr