ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π128_11-02-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π128_11-02-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr