ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π226_06-03-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π226_06-03-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr