ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π508_05-06-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π508_05-06-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr