ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π475_26-05-2020 K2 K4

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π475_26-05-2020 K2 K4 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr