ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π607_14-07-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π607_14-07-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr