ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π839_29-10-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π839_29-10-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr