ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π873_10-11-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π873_10-11-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr