ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π874_11-11-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π874_11-11-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr