ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π13_07-01-2021

 
Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π13_07-01-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr