ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π958_09-12-2020 K3

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π958_09-12-2020 K3 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr