ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π100_09-02-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π100_09-02-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr