ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π110_15-02-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π110_15-02-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr