ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π122_18-02-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π122_18-02-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr