ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π214_31-03-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π214_31-03-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr