ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π261_21-04-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π261_21-04-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr