ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π623_02-09-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π623_02-09-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr