ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π719_07-10-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π719_07-10-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr