ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π728_11-10-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π728_11-10-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr