ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π816_23-11-2021

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π816_23-11-2021 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr