ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π652_07-09-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π652_07-09-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr